Obiectivele grafoterapiei/grafologiei

grafologie

Grafoterapia este o metoda de reeducare a scrisului care tratează disgrafiile la copii, adolescenţi sau adulţi. Disgrafia este o perturbare a calităţii scrisului, independentă de un deficit intelectual sau neuronal. Sunt perturbate uşurinţa, rapiditatea şi claritatea scrisului.

 

Pentru copii şi adolescenţi

 

grafo5

Grafoterapia pentru copii este un instrument spontan care evaluează adaptarea în şcoală şi poate ajuta să se înţeleagă cauzele dificultăţilor prin care aceştia trec.
Aspectul scrisului este legat de modul de a fi al copilului, adaptarea la mediu şi adaptarea sa socio-afectivă.

grafo3

 

Grafoterapia aplicată la copil ajută la înlăturarea unor aspecte negative ale dezvoltării permiţând valorificarea potenţialului acestuia. Grafoterapia este folosita în cazuri de: dificultăţi de comunicare, adaptare, nesiguranţă, anxietate, probleme afective eliminând în timp carenţele atitudinal-comportamentale apărute la un moment dat.

 

grafoterapie 2

Pentru adolescenţi, grafoterapia poate ajuta în alegerea locului de muncă, în conformitate cu abilităţile şi personalitatea lor.

Pentru adulţi

 

grafoterapie 1

Grafoterapia dezvăluie personalitatea cu punctele forte, punctele slabe, aspiraţiile şi eşecurile oferind elemente importante de reflecţie pentru a ajuta persoana în alegerile sale şi pentru a clarifica deciziile acesteia. Fiecare individ trece prin perioade de tranziţie în viaţă când alegerile pe care le face pot fi critice pentru viitorul său: educaţie, carieră, viaţă personală.

grafoterapie 3

Grafoterapia contribuie la crearea imaginii de sine fiind constructivă şi permiţând persoanei să-şi exploreze cele mai bune aptitudini pe care le are.


Obiectivele grafoterapiei:

 

grafo 1

• previne un eventual eşec şcolar datorită problemelor pe care scrisul le poate cauza
• întăreşte capacităţile de adaptare (viteză, lizibilitate) şi de învăţare
• permite recuperarea funcţiilor grafomotorii care au fost reduse sau perturbate
• îmbunătăţeşte încrederea în sine, eliminând anxietatea
• ajută la îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi rezistenţa la stres.

Va multumesc,

Psiholog Alina Blagoi